Qasr al Muwaiji: Opening

Qasr Al Muwaiji Museum: Reconstruction